Open source

Termín open source software (OSS) začal být poprvé používán v roce 1998. Jedním z důvodů jeho zavedení do praxe byla nejednoznačnost anglického slova „free“ v již existujícím pojmu free software (svobodný software). Lidé si často free software asociovali se softwarem, který je zdarma, což se v některých případech stávalo překážkou jeho ko­merčního uplatnění. Navíc byl pojmem free software často nesprávně označován i freeware.

Pokračování textu Open source

NoSQL databáze

U projektu s nutností ukládání dat stojí vývojář před nelehkou otázkou, jakou pro tyto účely využít databázi. Nejčastěji řešené dilema je, zda zvolit SQL či NoSQL. Toto dilema ovšem zahrnuje značné zjednodušení, a je tedy proto trochu zavádějící. Pod SQL (Structured Query Language) se v tomto případě nesprávně rozumí jakákoliv relační databáze (tedy ve smyslu engine, nikoliv jazyk využívaný pro práci s daty v relačních databázích). Pod NoSQL (někdy označovaném jako Not Only SQL) se označují všechny databázové enginy, které nejsou v souladu se zaběhnutými principy RDBMS (Relational Database Management System).

Pokračování textu NoSQL databáze

Node.js

Node.js je platforma pro psaní vysoce škálovatelných internetových aplikací v jazyce JavaScript. Tuto platformu vytvořil v roce 2009 Ryan Dahl a díky ní je možné JavaScript používat i na serveru a vytvářet aplikace podobně jako třeba v PHP, Javě, Ruby nebo Pythonu. Alternativou k Node.js by v tomto ohledu byly např. Jaxer či částečně i Rhino.

Pokračování textu Node.js

On-page a off-page faktory

Faktory ovlivňující umístění ve výsledcích vyhledávání se dělí na on-page (faktory na stránce) a off-page (faktory mimo samotný web). Důležitost jednotlivých faktorů pro vyhledávač Google lze nalézt na webu seomoz.org. Tento vážený seznam faktorů sestavila skupina více než 130 odborníků, kteří se metodikou SEO dlouhodobě zabývají. V českém prostředí vznikl podobný seznam na webu seofaktory.cz. Oproti zahraniční předloze je zde zohledněn i český vyhledávač Seznam.

Pokračování textu On-page a off-page faktory