Open Source Initiative

Organizace Open Source Initiative (OSI) vznikla celých 13 let po založení Free Software Foundation, v roce 1998. Největší zásluhu na jejím založení nesou Eric S. Raymond, programátor a autor známé eseje Katedrála a tržiště (resp. Katedrála a bazar), a Bruce Perens, bývalý vedoucí projektu Debian.

Organizace OSI byla založena, aby sjednotila jednotlivé vznikající open-source komu­nity a definovala jasný předpis určující, který software lze a který nelze považovat za open source. V roce 1999 se dokonce OSI pokusila udělat z OSS ochrannou známku, aby zamezila jejímu případnému zneužití. Bohužel se termín „open source software“ ukázal jako příliš obecný, a tak tento pokus vyšel nazmar.

V současné době je hlavní náplní OSI certifikace licencí, které splňují požadavky defi­nice open source. Tyto licence představují tedy tzv. open-source licence. Dříve OSI certifikovala jakékoliv licence, které splňovaly požadavky definice open source. V roce 2005 však oznámila, že bude certifikovat jen ty licence, které se podstatně liší od licencí stávajících. Je to logický krok, který má zabránit jejich zbytečné proliferaci a zmateč­nosti.