NoSQL databáze

U projektu s nutností ukládání dat stojí vývojář před nelehkou otázkou, jakou pro tyto účely využít databázi. Nejčastěji řešené dilema je, zda zvolit SQL či NoSQL. Toto dilema ovšem zahrnuje značné zjednodušení, a je tedy proto trochu zavádějící. Pod SQL (Structured Query Language) se v tomto případě nesprávně rozumí jakákoliv relační databáze (tedy ve smyslu engine, nikoliv jazyk využívaný pro práci s daty v relačních databázích). Pod NoSQL (někdy označovaném jako Not Only SQL) se označují všechny databázové enginy, které nejsou v souladu se zaběhnutými principy RDBMS (Relational Database Management System).

Pokračování textu NoSQL databáze

Node.js

Node.js je platforma pro psaní vysoce škálovatelných internetových aplikací v jazyce JavaScript. Tuto platformu vytvořil v roce 2009 Ryan Dahl a díky ní je možné JavaScript používat i na serveru a vytvářet aplikace podobně jako třeba v PHP, Javě, Ruby nebo Pythonu. Alternativou k Node.js by v tomto ohledu byly např. Jaxer či částečně i Rhino.

Pokračování textu Node.js