Pozitiva a negativa využívání open-source softwaru

Dramatický nárůst nasazení free a open-source softwaru jednou provždy změnil svět informačních technologií. První open-source projekty byly výsledkem práce informačních technologů, vznikaly na akademické půdě a ve výzkumných laboratořích. Dnes je software vytvářen pro masovou veřejnost a ta má také přístup k jeho zdrojovým kódům. Stejně jako se stále rozšiřuje cílová skupina, pro kterou je open source určen, zvyšují se i požadavky na základní vlastnosti takového softwaru – bezpečnost a spolehlivost. Bezpečnost a spolehlivost spolu přitom úzce souvisí. Spolehlivý software je takový, který dělá přesně to, co od něj požadujeme, a takový software musí být bezpečný.

Pokračování textu Pozitiva a negativa využívání open-source softwaru

Nejpopulárnější open-source licence

Při získávání statistických údajů pro identifikaci nejpopulárnějších open-source licencí jsem využil webu sourceforge.net. Na tomto webu můžeme najít a stáhnout pouze software, který splňuje požadavky open source. Z tohoto důvodu jsem do statistik zařadil nezvykle i public domain licenci, která sice certifikovanou open-source licencí není, ale v případě sourceforge.net byla využita jen pro software, který open source skutečně je. K 29. 10. 2010 má z celkového počtu 67 open-source licencí více než procentuální podíl pouze 8 licencí: GNU GPL (2×), LGPL, BSD License, Apache License v2.0, MIT License, AFL a Artistic License.

Pokračování textu Nejpopulárnější open-source licence

Open-source licence

Při licencování softwaru se nabízí vždy dvě možnosti – použít již existující licenci, nebo si vytvořit svou vlastní. Pro použití již existující licence však existují dva stěžejní důvody:

  1. Všeobecná známost – pokud použijeme některou z první pětice nejběžnějších licencí, uživatelé budou nejspíše přesvědčeni, že nemusí tuto licenci číst, neboť se s ní již pravděpodobně setkali a mají tedy o jejím obsahu nezbytné povědomí.
  2. Kvalita – pokud bychom neměli k dispozici tým právníků, je velmi nepravděpodobné, že by se nám podařilo vytvořit takovou licenci, která by obsahovala všechny potřebné náležitosti.

Pokračování textu Open-source licence